Δείγμα από τα μαθήματα Σκίτσου / Comic – Μαθήματα Δεκεμβρίου