Ο Παράξενος Πραγματευτής – Δείγμα από τα μαθήματα Νοεμβρίου του τμήματος προετοιμασίας Καλλιτεχνικών Γυμνασίων