Ενημέρωση λειτουργίας των τμημάτων κατά την περίοδο του Lockdown