Έναρξη :  18 Σεπτεμβρίου 2023

Κάθε Δευτέρα

(Χαλάνδρι):

-Σκίτσο  – Comic               16:30 – 18:00    (kiddie)

                                             18:00 – 20:00     (teen)

(Κηφισιά):

-Εικαστικό Εργαστήριο    16:30 – 18:00    (kiddie)

                                                 18:00 – 20:00     (teen)

 

  Κάθε Τετάρτη (Χαλάνδρι):

-Προετοιμασία για Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  18.00 – 20.00

 

  Κάθε Παρασκευή (Χαλάνδρι):

-Προετοιμασία για Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  18.00 – 20.00 

 

  Κάθε Σάββατο (Πειραιάς): 

-Προετοιμασία για Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο  12.00 – 14.00

-Εικαστικό Εργαστήρι (teen)                             12.00 – 14.00

                            

Δυνατότητα δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος